Enpuls Interview with Paul Vosbeek (in Dutch)

 

‘ons vliegwiel versnelt de transitie’

Energieopslag is een van de uitdagingen binnen de energietransitie. Hoe kun je energie opslaan zonder energieverlies? Enpuls Challenge winnaar QuinteQ Energy timmert aan de weg met een innovatie uit Amerika. ‘Wij introduceren het meest geavanceerde vliegwiel ter wereld.’

Maart 2020

 

EEN INTERVIEW MET QUINTEQ ENERGY MEDE-OPRICHTER PAUL VOSBEEK

 

Paul Vosbeek van QuinteQ Energy doet met plezier de geheimen van energieopslag via een vliegwiel voor ons uit de doeken. Hij woonde 12,5 jaar in de Verenigde Staten waar hij verschillende duurzame activiteiten en ondernemingen opstartte. Een jaar geleden keerde hij terug naar Nederland, mét het meest geavanceerde vliegwiel ter wereld. QuinteQ Energy beschikt over een wereldwijde, exclusieve licentie van dit vliegwiel dat werd ontwikkeld door Boeing.

 

Om je een beeld te vormen van een vliegwiel kun je denken aan de ouderwetse spintol of pottenbakkersschijf. Dankzij de roterende beweging kunnen we geavanceerde vliegwielen tegenwoordig ook gebruiken om tijdelijk energie op te slaan. Dat komt van pas bij schommelingen in vraag én aanbod van groene stroom.

 

Volwaardig alternatief

‘Natuurlijke energiebronnen zoals zonne- en windenergie fluctueren’, steekt hij van wal. ‘Daarnaast is ook de vraag naar energie sterk fluctuerend. Om die pieken in vraag en aanbod op te kunnen vangen, hebben we flexibele en betaalbare opslag nodig. De energietransitie staat of valt met het bieden van een volwaardig alternatief voor fossiele energiebronnen.’

 

Vosbeek legt uit waarom het vliegwiel van QuinteQ uitkomst biedt. ‘Ons vliegwiel is nagenoeg wrijvingsloos. Daardoor kun je het snel ronddraaien en er heel veel energie in opslaan.’ Gevraagd naar zijn ambitie, antwoordt hij: ‘We onderzoeken hoe we deze toepassing in het Nederlandse en Europese systeem kunnen inpassen. Vervolgens willen we deze innovatie uit Amerika als Nederlands product verder de wereld inschieten.’

 

En de winnaar is…

Net terug uit Amerika wilde Vosbeek te weten komen hoe de Nederlandse energiemarkt in elkaar steekt. Hij schoof aan bij Enexis voor een oriënterend gesprek. Nadat hij over zijn vliegwiel had verteld, raadden ze hem van harte aan om mee te doen aan de Enpuls Challenge. En ze wonnen! Wat hield het winnende traject precies in?

 

‘We kregen direct een business-developer toegewezen, die ons bij de hand heeft genomen. Zij heeft ons geholpen om onze business case scherp te krijgen. Vooral door onze aannames te valideren, of te invalideren natuurlijk. We komen elke week in het lab van Enpuls in Den Bosch bij elkaar om ons model door te spreken. Voor een start-up is dat extreem waardevol! Een voorbeeld van voortschrijdend inzicht? We hebben geleerd om niet  primair vanuit de techniek te denken, maar juist vanuit de marktvraag.’

 

Beperkingen overwinnen

Hoe gaat de innovatie van QuinteQ helpen om de energietransitie te versnellen? ‘De overstap van  fossiele brandstoffen op groene stroom kan pas plaatsvinden als we bestaande beperkingen overwinnen. We krijgen te maken met groeiende elektrificatie van logistieke en productieprocessen. We hebben nu elektrische auto’s, inmiddels komen daar ook elektrische bussen, schepen en  fabrieken bij. Terwijl het aanbod van olie, gas en steenkoolcentrales afneemt.

 

Om die processen te kunnen voorzien van voldoende, betrouwbare en betaalbare elektrische energie, moeten er laad- en vermogensstations beschikbaar zijn. Een vliegwiel maakt het mogelijk om de benodigde pieken te leveren. Zodat je wél een laadplek voor elektrische bussen of schepen kunt realiseren Zodat je wél een laadplek voor elektrische bussen of schepen kunt realiseren, ook tijdens spitsuren op het stroomnet of op afgelegen plekken.’

 

Twee keer zo snel

Tot slot – waarom moeten start-ups vooral meedoen aan de Challenge? ‘Bij Enpuls leer je alles wat nodig is om innovatie op de juiste manier in de markt te zetten. Bijdragen aan de energietransitie is leuk, maar je lanceert methodes die nog onbekend zijn. Hoe vind je dan toch de weg naar klanten? Dankzij de kennis en het netwerk van Enpuls gaat dat twee keer zo snel!’

 

About QuinteQ

At QuinteQ, we have the vision that everyone should have access to clean, affordable & reliable energy. We have taken on the challenge to develop and introduce a high-tech flywheel energy storage technology with the goal to provide an affordable and flexible energy storage solution to support the energy transition. It is our mission to design and build our products with the lowest possible footprint during production, operation, and re-use of the materials once a system is retired.